PREPROSTE INFORMACIJE ZA ZELENO PRIHODNOST
PREPROSTE INFORMACIJE ZA ZELENO PRIHODNOST

Našega življenja si ne predstavljamo več brez naprav, ki delujejo na elektriko ali vsebujejo baterijo. Lajšajo nam življenje in nas zabavajo. Hkrati pa imajo lahko tudi zelo negativen vpliv na naše zdravje in okolje. Nedelujoče naprave in baterije oddajte v zbirnem centru lokalnega komunalnega podjetja ali pri najbližjem trgovcu z elektroniko in baterijami.
Odslužene naprave in baterije lahko vsebujejo nevarne snovi.

VARUJ NARAVO! LOČUJ!