PREPROSTE INFORMACIJE ZA ZELENO PRIHODNOST
Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za nov inkubator Na mednarodni dan voda, 22. 3. 2016, se začenja enomesečni vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt Jaz, ti mi, za Slovenijo – stara plastenka za nov inkubator. Namenjen je ozaveščanju mladih o recikliranju odpadnih plastenk in krožnem gospodarstvu ter zbiranju odpadnih plastenk PET za sofinanciranje nakupa inkubatorja ...
Read more
Stekleno embalažo je možno znova in znova reciklirati. Na prodajne police se vrne z enakimi lastnostmi, kot ob prvi izdelavi. Upravičeno vam sporoča “I ll be back”.
Read more
Enkratno je stvari uporabljati večkratno je družbeno odgovorna inciativa, s katero želi Snaga širši javnosti predstaviti pozitivne vidike ponovne uporabe in spodbujati odgovorno potrošništvo. Vse kar je staro in rabljeno, ni nujno za v staro šaro. Mnogo stvari lahko ponovno uporabimo, odnesemo v Center ponovne uporabe, prodamo ali jih podarimo.  Poglejte si interaktivni prikaz, sprehodite ...
Read more
Po zadnjih podatkih v Sloveniji zavržemo 150 tisoč ton hrane, kar je približno 72 kilogramov na prebivalca. Toliko hrane zavržemo v celi verigi proizvodnje,  v povprečnem gospodinjstvu smo odgovorni za približno tretjino zavržkov (24 kilogramov na prebivalca). Raziskava Evropske komisije je pokazala, da v evropskem gospodinjstvu na tak način vržemo stran 250 evrov letno. Največ ...
Read more
Veliko je govora o odgovorni družbi, ki naj bi preprečevala nastajanje odpadkov. Mediji nas zasipavajo s sporočili, da naj kupujemo zgolj stvari, ki jih nujno potrebujemo. Pa to tudi upoštevamo? Ali med nakupovanjem razmišljamo o okolju in količini odpadkov, ki jih bomo s svojimi nakupom ustvarili? Večina izmed nas bi temu težko pritrdila. Pa vendar ...
Read more
Povprečen Evropejec letno ustvari 525 kg odpadkov, kar je precejšnja obremenitev za okolje. Še posebej če to pomnožimo s 505 milijoni prebivalcev, kolikor nas živi na stari celini. Je res potrebno ustvariti tolikšno količino odpadkov? NE! Veliko stvari ki bi jih sicer zavrgli, lahko popravimo, podarimo ali prodamo. S pravilnim ločevanjem in oddajo v zbirnih ...
Read more
Ali ste vedeli, da vsako leto zavržemo 100.000 ton plastičnih vrečk, kar je enako teži 70.000 avtomobilom? Posledice prekomernega onesnaževanja okolja se kažejo v vedno večjih razsežnostih. V zadnjih letih smo priča precejšnjim klimatskim spremembam. Prav te so glavni razlog za naravne katastrofe. Ne ignorirajmo več opozorilnih znakov narave. Naj pomanjkanje časa ne bo izgovor ...
Read more
Nedelujoči električni aparati ne sodijo na podstrešje ali med mešane komunalne odpadke. Posamezni sestavni deli vsebujejo ljudem in okolju nevarne snovi, pa tudi materiale, ki jih je možno predelati in koristno uporabiti. Po koncu življenjske dobe oddajte odpadne aparate v lokalni zbirni center komunalnega podjetja. Če pa vaš električni aparat še deluje, ga podarite. Ne ...
Read more
Baterija je nevarni odpadek, zato ne sodi v smetnjak in posledično na odlagališče, od koder nevarne snovi odtekajo v naravo. Če baterije oddamo na zbirnih mestih, bodo nevarne snovi reciklirane in ponovno uporabljene pri proizvodnji koristnih materialov. Istočasno z vsakodnevnih opravilih, storimo še korak v smeri varovanja okolja. Vsi vemo, da odpadne baterije lahko oddamo ...
Read more