embalaža.nevarnih.snovi(M)

KAJ SODI MED EMBALAŽO NEVARNIH SNOVI?

  • Embalaža topil
  • Embalaža lepil
  • Embalaža vseh vrst barv (stenske, barve za les, kovino, steklo itd.)
  • Embalaža z ostanki frizerskih barv in preparatov
  • Embalaža kemikalij
  • Embalaža pesticidov
  • Embalaža pralnih in čistilna sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi (določena čistila za kopalnico, pečice, kovine itd.)

Vsaka embalaža, ki vsebuje znak za nevarne snovi, sodi med nevarne odpadke. Takšne embalaže ne smemo oddati na ekološki otok, saj bi ostanki nevarnih snovi lahko predstavljali nevarnost za ljudi in okolje.

Vedno preverite, ali je na embalaži prisoten kateri izmed spodnjih simbolov in jo oddajte v najbližji zbirni center ali med letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ki jo organizira vaše komunalno podjetje.

SIMBOLI ZA OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI:

nevarne 

Določeni izdelki imajo še vedno natisnjene stare simbole za označevanje nevarnih snovi, ki vsebujejo enake simbole, le da so kvadratne oblike, obrobljeni s črnim robom in obarvani oranžno.