V Evropi vsako leto zavržemo več kot 200 milijonov kartuš. Reciklira se jih samo 25%.

Kartuša ob menjavi ni nikoli popolnoma izpraznjena. V njej vedno ostane še nekaj barve ali črnila, ki vsebuje težke kovine. Če jo odvržemo v koš za smeti, povzročimo veliko škodo okolju. Nevarne snovi ob stiku z zemljo in podtalnico neposredno ogrožajo naše zdravje.

Upoštevajte praktične nasvete, s katerimi boste zmanjšali negativen vpliv, ki ga povzročajo kartuše in tonerji na okolje:

  • tiskajte le, kar je nujno potrebno.
  • tiskajte obojestransko.
  • če je izpraznjene kartuše možno ponovno napolniti jih ne zavrzite, temveč oddajte podjetje ali organizacijam, ki se s tem ukvarjajo.
  • uporabljajte obnovljene (ponovno napolnjene) kartuše.

 

97 % kartuše je možno reciklirati, zato prazne oddajte:

  • v zbirnih centrih komunalnih podjetij.
  • v akcijah zbiranja nevarnih odpadkov.
  • v dobrodelen namen na zbirnih mestih Rdečih noskov.

 

 

ALI STE VEDELI