V Sloveniji vsak prebivalec ustvari 100 kg odpadne embalaže na leto, od tega 22% plastike. Ta je od začetka 20. stoletja najbolj uporabljen material. Izdelki iz plastičnih materialov so nam postali samoumevni. Plastične vrečke, steklenice in zamaški so srce potrošniške kulture, ko pa jih ne potrebujemo več, postanejo problem. Plastične odpadke najdemo povsod, tako v okolju kot, na koncu, tudi na naših krožnikih.

Desetine milijonov ton plastičnih odpadkov konča v svetovnih oceanih, kjer lahko najdemo kar 5 ogromnih otokov plastik. Ta razpade na čedalje manjše delce, ki jih poznamo pod imenom mikroplastika in povzroča škodo velikih razsežnosti. Živali, predvsem ptice in ribe, tavajočo plastiko pogosto zamenjajo za hrano. Koščki, ki nastajajo ob delnem razgrajevanju, so škodljivi za številne ekosisteme, svojo pot pa najdejo tudi v prehranjevalno verigo ljudi.

slika-odpadna

80% odpadne plastike v morje pride s kopnega. V Evropi, kljub številnim možnostim ločenega oddajanja odpadkov, 50% plastične embalaže še vedno konča na odlagališčih. To dejstvo pa ni problematično samo zaradi povečanega onesnaževanja, ampak tudi z vidika izkoriščanja naravnih virov in porabe energije. Pravilno ločena embalaža številnim proizvajalcem predstavlja precejšen delež surovin, za izdelavo novih uporabnih produktov.

slika-odpadna2

Enako velja tudi za odpadne pločevinke, ki tako kot odpadna plastična embalaža sodijo v zabojnik za embalažo. Pri tem večkrat naletimo na očitke in nezadovoljstvo krajanov, da sprva ločeni odpadki,  na koncu pristanejo skupaj na odlagališču. Če vržemo različne vrste odpadkov v en zabojnik, še ne pomeni, da komunalne službe vse skupaj odložijo na odlagališču. Ne, skupno zbiranje mešane embalaže omogočajo sortirne linije, ki avtomatsko zaznajo vrsto odpadka in jih razvrstijo v pravilne sortirne kabine.

slika-odpadna3

Recikliranje aluminija omogoča, da se odpadni aluminij ponovno uporabi za izdelavo novih izdelkov. Kakovost aluminija se z recikliranjem ne slabša, zato ne preseneča dejstvo, da je 75% aluminija, ki so ga proizvedli od leta 1888, še vedno v uporabi. Predvsem pa je postopek reciklaže veliko cenejši od postopka pridobivanja aluminija iz rude. Za enako količino se namreč porabi kar 95% manj energije kot pri pridobivanju primarnega aluminija.

Pločevinka, ki jo oddamo ločeno od ostalih odpadkov in gre skozi proces reciklacije, se ponovno znajde na prodajnih policah v roku 60 dni.

slika-odpadna4

V kolikor poskrbimo, da izpraznjene pločevinke pristanejo v zabojniku za embalažo, znatno pomagamo ohranjati naravo nedotaknjeno. Poveča se stopnja recikliranja, zmanjša pa poraba energije in naravnih virov. Izpraznjenim pločevinkam in konzervam, ki končajo v za to namenjenih zabojnikih, se življenska doba podaljša in jih lahko vedno znova uporabljamo. Predvsem pa moramo poskrbeti, da ne  pristanejo v naravi.

 

Z ukrepi za zmanjšenje odpadne embalaže lahko pričnete že danes:

  • Namesto plastičnih vrečk uporabljajte vrečke  za večkratno uporabo. Po nakupih se odpravite z vrečko iz blaga ali papirja. Če vam prodajalci ponudijo plastično vrečko, jo zavrnite in uporabite svojo.
  • Izogibajte se hrani, pakirani v plastično embalažo.
  • Izogibajte se kupovanju stvari za enkratno uporabo (npr. pribor za enkratno uporabo, plastične slamice, papirnati krožniki).
  • Hrano kuhajte doma — vnaprej pripravljena hrana, vključno z zmrznjeno, je večinoma pakirana v plastično embalažo.
  • Embalažo, ki jo je možno reciklirati, oddajte ločeno od ostalih odpadkov.
  • Če opazite smeti, ki ležijo naokoli, jih poberite in odvrzite v kanto za smeti, oziroma v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
  • Ne kupujte nepotrebnih plastičnih posodic, kamor shranjujete sladkor, kavo in številne druge izdelke. Uporabite steklene kozarce, v katerih so bila shranjena različna živila, ki ste jih kupili v trgovini. Po uporabi jih le dobro umijte in že vam lahko služijo kot posodice za shrambo različnih stvari.

 

Plastic recycling cycle illustration Metal recycling cycle illustration

 

 

 ALI STE VEDELI