Odpadna zdravila so lahko nevarna, zato jih ne odlagajte med mešane komunalne odpadke. Oddajte jih osebju v lekarnah in specializiranih prodajalnah, v zbirnih centrih izvajalcev javne službe ali v okviru akcij zbiranja nevarnih odpadkov.

Z zdravili ravnajte racionalno. Večina odpadnih zdravil nastane, ker ostanejo neporabljena.

KAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI?

Odpadna zdravila ne sodijo med mešane komunalne odpadke. Oddate jih lahko v lekarnah, specializiranih prodajalnah, zbirnih centrih komunalnega podjetja ali v času akcij zbiranja nevarnih odpadkov.

Odpadnih zdravil ni mogoče reciklirati, zato se uničujejo v sežigalnicah. Da bomo čim manj obremenjevali okolje z energetsko potratnim sežigom, v zbiralnik za zbiranje odpadnih zdravil ne odlagamo:

  • kartonske in izpraznjene plastične ali steklene embalaže, ki ni v neposrednem stiku z zdravilom – prodajna embalaža

 

ozavescen si - zdravila

  • priloženih navodil za uporabo zdravila

 

ozavescen si - zdravila

 

  • drugih odpadkov oz. odpadnih produktov, ki so na videz sorodni zdravilom in jih je mogoče kupiti v lekarnah ali specializiranih prodajalnah, ne vsebujejo pa zdravilnih učinkovin (npr.: prehranska dopolnila in kozmetični proizvodi)

ozavescen si - zdravila ozavescen si - zdravila ozavescen si - zdravila

  • odpadkov iz zdravstva (npr.: injekcije, igle, cevke, ampule, viale, ostri predmeti)

ozavescen si - zdravila

  • medicinsko tehničnih predmetov (npr.: komplet prve pomoči, ki mu je pretekel rok uporabe, diagnostični aparati)

ozavescen si - zdravila

  • kemikalij (npr.: eter, smukec, citronska in vinska kislina)

 

  • odpadnih zdravil, izdelanih iz krvi ali plazme, ki jih urejajo predpisi o preskrbi s krvjo

 

  • odpadnih zdravil, ki v registru zdravil RS spadajo v ATC skupino (B05B –raztopine za intravensko uporabo, B05D – raztopine za peritonealno dializo, B05X – dodatki intravenskim raztopinam, V07A – drugi neterapevtski pripravki)

ozavescen si - zdravila

Med odpadna zdravila ne spadajo injekcije in igle. Le te oddajte v posebni zabojnik v zbirnem centru komunalnega podjetja ali povprašajte odgovorno osebo v centru.