doze 2Doze pod pritiskom so del našega vsakdana, saj shranjujejo kozmetična sredstva, barve, insekticide in mnoge druge snovi, ki jih pogosto uporabljamo. Po izrabi izdelkov pa se mnogi znajdejo pred zagato, kam z njimi. Pomembno je vedeti, da vse doze pod pritiskom, ne glede na njihovo vsebnost, sodijo izključno med nevarne odpadke.

Doze pod pritiskom so zaradi vsebnost aerosolov izjemno vnetljive. Ob nepravilni uporabi lahko povzročijo celo eksplozijo. Zato jih ne smemo nikoli razstavljati, preluknjati, izpostaviti premočnemu viru toplote ali kakor koli drugače poškodovati. Potrebno jih je shranjevati ločeno od ostalih odpadkov, najbolje v škatli v kleti ali garaži, izven dosega otrok. Oddati jih je potrebno v najbližji zbirni center ali ob letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, ki jih organizira vaše komunalno podjetje.

Zakaj je pomembno, da praznih doz pod pritiskom ne odvržemo med mešane komunalne odpadke ali med embalažo?

Določene doze pod pritiskom vsebujejo nevarne snovi in so še dodatno označene s simboli, ki nakazujejo, da gre za strupene ali jedke snovi. Te snovi lahko ob nepravi uporabi stečejo iz doze in onesnažijo okolje ter ogrozijo zdravje ljudi. Vendar pa tudi v primeru, da so snovi, ki jih doze shranjujejo same po sebi nenevarne, lahko predstavljajo resno tveganje, saj so ob izpostavljanju visokim temperaturam ali mehanskim poškodbam izjemno eksplozivne. Če jih odvržete med mešane komunalne odpadke, lahko zato resno ogrozite komunalne delavce, ki rokujejo z odpadki.

doze 3Kaj se zgodi z dozami pod pritiskom v zbirnih centrih?

Komunalni delavci jih s primernim orodjem izpraznijo do konca, v kolikor je to potrebno, kasneje pa doze pošljejo v reciklažne obrate, kjer jih lahko uspešno reciklirajo.

Kakšne simbole najdemo na dozah pod pritiskom?

Na vseh dozah se praviloma nahajata vsaj simbola za hitro vnetljiv izdelek in nevarnost pred eksplozijo.

 

Doze pod pritiskom, ki hkrati vsebujejo nevarne snovi, so lahko označene tudi z dodatnimi simboli:

 

nevarne