Gradbeni odpadki v povprečju predstavljajo med 25 in 30 odstotkov celotne količine letno nastalih odpadkov v Evropi, podobne številke beležimo tudi v Sloveniji. Zavrženi odpadki obremenjujejo okolje, pravilno predelani pa predstavljajo uporaben vir surovin. Tukaj si lahko ogledate, kaj sodi med gradbene odpadke: https://ozavescen.si/gradbeni-odpadki/.

gradbeni 2Manjše količine betona, opeke, zemlje in kamenja, ki nastanejo pri gradbenih delih v gospodinjstvih, lahko oddate brezplačno v zbirnem centru vašega komunalnega podjetja, količino brezplačne oddaje gradbenih odpadkov pa določa vsak posamezen zbirni center. Za odstranitev gradbenih odpadkov lahko sklenete tudi pogodbo s podjetjem ali obrtniki, ki vam izvajajo gradbena dela. S sortiranjem odpadkov na samem mestu nastanka dosežemo najvišji delež ponovne uporabe, saj se na gradbišču ločeni odpadki ne kontaminirajo, zato je njihova nadaljnja obdelava lažja. O načinu, ceni in mestu oddaje se lahko pozanimate pri zbirnem centru vašega komunalnega podjetja https://ozavescen.si/zemljevid-3/.

 

AZBESTNI ODPADKI

azbest 2Poseben segment med gradbenimi odpadki predstavljajo odpadki, ki vsebujejo azbest. Uporaba azbestnih izdelkov je v Sloveniji od leta 2003 prepovedana, vendar pa so le-ti še vedno prisotni v naši okolici. Najdemo jih v raznih izdelkih, kot so nekatere vodovodne cevi, jeklena gradbena ogrodja, ogrevalni kotli, tesnila in predvsem v kritini. Azbestne kritine ne smemo odstranjevati sami, ampak morajo to storiti pooblaščeni izvajalci. V primeru, da gre za odstranjevanje manjšega obsega azbestno-cementne kritine (površine, ki ne presega 300 kvadratnih metrov), lahko to opravi izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del. Če azbestno-cementni izdelki niso poškodovani in jih ne obdelujemo, se azbest iz njih ne sprošča. Azbest, ki se nahaja v stavbah, pa postane nevaren, če:

 

  • material postane dotrajan,
  • se poškoduje,
  • se zaradi neprimernega ravnanja z njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak.

 

Ravnanje z azbestnimi ploščami

Pri ravnanju z azbestnimi odpadki je potrebno natančno slediti predpisanim navodilom za ravnanje, da bi preprečili poškodbe dihal in sproščanje azbestnih vlaken v okolje.

Pravilno ravnanje z azbestnimi odpadki:

Pri odstranjevanju strešnikov, ki vsebujejo azbestna vlakna (oz. zamenjavi predmetov, ki vsebujejo azbest) je potrebno natančno slediti predpisanemu postopku rokovanja z azbestnimi odpadki:

  • Azbestne odpadke je potrebno zložiti na EURO palete, na katere je položena folija.
  • Zložene odpadke na paleti je potrebno oviti s folijo.
  • Ovite odpadke se mora označiti z napisom POZOR AZBEST!
  • Azbestne odpadke je strogo prepovedano rezati, raztresati ali drobiti.

Tovrstno pakiranje preprečuje sproščanje azbestnih vlaken med transportom in skladiščenjem in je pogoj za prevzem azbestnih plošč v zbirnem centru in kasneje na odlagališču. V primeru nejasnosti in za podrobnejše informacije pokličite vaše komunalno podjetje https://ozavescen.si/zemljevid-3/.