ravno steklo (m)

KAJ SODI MED RAVNO STEKLO?

  • Avtomobilsko steklo
  • Okensko steklo
  • Balkonsko steklo

 

Manjše količine ravnega stekla lahko odložite v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Odsluženo zastekljeno stavbno pohištvo (okna in vrata) pa spada med gradbene odpadke, ki jih oddajte v najbližjem zbirnem centru vašega komunalnega podjetja. Ravno steklo mora biti brez nečistoč.